Garantija, grąžinimas
. .

Garantija, grąžinimas

Prekių grąžinimas

 

Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) bei į Civilinio kodekso nuostatomis.

 

Nekokybiškos prekės

Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Jei analogiškos prekės pasiūlyti negalime, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

 

Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228(10) - 6.228(11) straipsniuose įtvirtintomis nuostatomis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties per keturiolika dienų, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę.

Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Už pilną sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

Pirkėjas, atsisakęs sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, o nuotolinių sutarčių atvejais – prekių grąžinimo išlaidas, jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu.

Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas, naudojant tą patį mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas, mokėdamas Pardavėjui, nebent šalys sutaria kitaip.

Į grąžintinų prekių ar paslaugų sąrašą nėra įtraukiamos:

  • Pristatymo, diegimo, prijungimo, nuomos ir kitos paslaugos.
  • Pagal individualų kliento poreikį pagamintos ar užsakytos prekės.
  • Prekės su ribotu galiojimo terminu (pvz. maistas, gėrimai, baterijos ir pan.).
  • Prietaisai, kurių naudojimas apribotas tam tikrais parametrais, vienkartinėmis licencijomis ar pan. (pvz. profesionalūs fotoaparatai, nešiojami kompiuteriai, GPS navigacijos ir kt.).
  • Sudaužytos, sugadintos, subraižytos ar kitaip dėl kliento kaltės mechaniškai pažeistos prekės.
  • Programinė įranga, laikmenos su vaizdo ir garso įrašais, žaidimai be gamyklinio įpakavimo.
  • Išpakuoti mikrofonai, ausinės ir kiti dėvimi prietaisai.
  • Išpakuotos barzdaskutės, epiliatoriai ir kitos higienos prekės.

 

Visus ginčus tarp pirkėjo ir pardavėjo, kylančius dėl pirkimo – pardavimo sutarties, siekiame išspręsti derybų keliu, užtikrinant kuo mažiau nemalonios patirties abiem šalims. Jei abipusio sutarimo pasiekti nepavyksta, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

Garantija

 

Visoms prekėms, įsigytoms "Mobilus Miestas" elektroninėje ar "gyvoje" parduotuvėje, taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei, sugedusiai nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontas atliekamas nemokamai.

Garantinis laikotarpis yra nurodytas garantiniame rašte, kurį gaunate pirkdami mobilųjį telefoną, GPS navigaciją ar kitą įrenginį. Jei garantinis laikotarpis yra pasibaigęs, prekė nėra priimama garantiniam remontui, tačiau galime atlikti pogarantinį mokamą įrenginio taisymą.

Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo reikia teirautis telefonu arba nuvykti adresu, nurodytu garantiniame rašte.

Pateikdami prekę remontui, būtinai pateikite galiojantį prekės garantinį raštą ir pirkimo dokumentą.

Išsamesnės garantinio aptarnavimo sąlygos aprašytos garantiniame rašte, kurio turinys pateikiamas žemiau.

 

Mobiliojo ryšio įrenginio aptarnavimo sąlygos pateiktos garantiniame rašte:

„Mobilus Miestas“ garantuoja, kad 24 mėnesius nuo pirkimo dienos sugedęs telefono aparatas taisomas nemokamai, arba, jei gedimas nepataisomas, keičiamas į tokią pat arba analogišką prekę. Pakeitus sugedusį telefono aparatą kitu, suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirmojo aparato pardavimo datos.

Garantijos suteikimo sąlygos.

1. Garantijos laikotarpiu vartotojas turi teisę į nemokamą telefono aparato taisymą, pateikus mūsų firmos užpildytą garantinio talono originalą su antspaudu ir sugedusį pirkinį. Pardavėjas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei pirkėjas nepateikė visų šiame punkte nurodytų dokumentų, arba jie nevisiškai užpildyti ar neįskaitomi.

2.Visos gamintojo garantinės sąlygos išdėstytos šiame garantiniame rašte.

3. Garantijos laikotarpiu naudotojas turi teisę nemokamai taisyti , išskyrus atvejus, kai buvo pažeistos telefono naudojimo taisyklės ar šių sąlygų nuostatos.

4.Nemokamas techninis aptarnavimas atliekamas tik mūsų techninio aptarnavimo taškuose.

5. Garantija netaikoma:

5.1- jei pirkinys perdarytas ar pritaikytas naudoti pagal eksploatavimo instrukcijoje numatytas sąlygas:

5.2- dengiančioms dalims, mygtukams ir pan.:

5.3- jei gedimai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos ar mechaninių pažeidimų;

5.4- jei garantinę priežiūrą suteikė įgaliojimų neturintis ar gamintojo reikalavimų neatitinkantis techninio aptarnavimo centras;

5.5- jei gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo pardavėjo (žaibas, ugnis, kintamosios srovės ar automobilio elektros grandinėje ir pan.);

5.6- jei gedimas atsirado dėl vartotojo kaltės ar neatsargumo;

5.7- jei aparatas yra pažeistas, matomi smūgių/kritimo požymiai ant dengiančių dalių (telefono korpuso). Skilęs LCD ekranas ir kiti mechaniniai pažeidimai;

5.8- jei gedimo priežastis – drėgmės ar skysčių poveikis. Saugokite telefono aparatą nuo tiesioginio skysčio poveikio ir nuo drėgmės;

5.9- jei pažeistas vidinis telefono pastoviosios atminties įrenginys, kuriame saugoma telefono darbui svarbi informacija bei serijinis telefono numeris;

6. Ši garantija netaikoma akumuliatoriams ir įkrovikliams, jei jie buvo neteisingai naudojami (taikytas netinkamas krovimo režimas, trumpinti gnybtai, jei telefonas buvo kraunamas įkrovikliu, nenumatytu naudojimo instrukcijoje);

7. Telefono aparatų akumuliatoriams suteikiama 6 mėnesių garantija nuo pardavimo datos;

8. Atliktas nemokamas aparato techninis aptarnavimas ar jo pakeitimas, garantijos laiko nekeičia;

9. Ši pažyma galioja tik pilnai užpildyta. Atsiradus gedimams garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu, prašome kreiptis į „Mobilus miestas“ saloną.

 

Telefonų palyginimas